CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY MITSUBA M-TECH

Tên công trình: Nhà máy Mitsuba M - Tech

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Mitsuba M-Tech Việt Nam

Địa điểm: KCN AMATA, Đồng Nai

Quy mô: Giai đoạn 1: 15.000m2

NHÀ MÁY MITSUBA M-TECH

NHÀ MÁY MITSUBA M-TECH

HÌNH PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

Bài viết liên quan

Copyright © 2017vietmain.com.vn
Designed byViễn Nam
image